Siirry sisältöön

Rakennusrekisterin laadunparannus ja kiinteistöveroselvitys

Laihian kunta on päättänyt toteuttaa rakennusrekisterin laadunparannus ja kiinteistöveroselvitys -hankkeen. Hankkeella pyritään parantamaan kiinteistöillä sijaitsevien rakennusten tila- ja ominaisuustiedoista koostuvaa, kunnan ylläpitämää rakennus- ja huoneistorekisteriä, sekä varmistamaan kunnan alueella olevien kiinteistöjen ja kiinteistönomistajien tasavertainen kohtelu.

Hankkeen lähtökohdat

Hankkeen kohdekiinteistöillä on tietovirheitä tai puutteita kunnan rakennustietojärjestelmässä. Hankkeessa verrataan kunnan nykyistä rakennus- ja huoneistorekisteriä sekä Digi- ja viestintäviraston (DVV) että verottajan aineistoihin.

Mikäli tietokantojen välillä on ristiriitoja, lähetetään kiinteistön omistajille kyselylomake, jolla kiinteistön omistaja tai edustaja ilmoittaa kiinteistöllä sijaitsevien rakennusten lukumäärän, käyttötarkoitukset, kerrosalat ja rakennusten ominaisuudet. Lomakkeiden lähetys tehdään porrastetusti, jotta jatkokäsittely toimistotyönä olisi mahdollisimman sujuvaa. Projektin yhteydessä tarkastetaan myös osoitejärjestelmän paikkansapitävyys sekä päivitetään sitä tarvittaessa.

Mittauskäynnit

Kaikkia tietoja ei pystytä selvittämään / kohdentamaan vanhoista rakennusluvista, mittauskäyntejä kiinteistöillä joudutaan tekemään. Mittauksen syynä saattaa olla annettujen ja rekisteritietojen suuri eroavaisuus, puuttuvia tietoja kyselyssä tai palautumaton kyselylomake. Toivotaan, että asukkailta sekä kiinteistön omistajilta saadaan mahdollisimman kattavasti tietoa kiinteistökyselylomakkeelle.

Mikäli lomakkeelta ja vanhoista luvista saadaan tarkat ja luotettavat tiedot, saadaan rekisteri päivitettyä toimistotyönä ja maastokäyntejä ei vaadita. Mikäli tiedot ovat puutteelliset, tullaan suorittamaan mittauskäynti rakennuskannan tarkastajan toimesta. Mittauskäynnit suoritetaan työparina ja rakennukset mitataan ainoastaan ulkopuolelta. Rakennuksesta otetaan digitaalinen kuva eri tilamääritelmien todentamiseksi.

Tiedostot ja lomakkeet:

Lisätietoja hankkeesta: