Siirry sisältöön

Ympäristövalvonta

Ympäristönsuojeluviranomainen hoitaa kunnalle ympäristönsuojelulakien nojalla määrättyjä tehtäviä. Näitä tehtäviä ovat mm. ympäristö-, maa-aines- ja vesilain mukaisten lupa-asioiden valmistelu ja valvonta, jätehuollon valvonta sekä lausuntojen antaminen ympäristöön vaikuttavista hankkeista muille viranomaisille.

Osion sisältö