Siirry sisältöön

Ympäristölupa ja yleinen ilmoitusmenettely

Ympäristölupa Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan, josta säädetään ympäristönsuojelulain(siirryt toiseen palveluun) 1. liitteessä, on oltava …

Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan, josta säädetään ympäristönsuojelulain(siirryt toiseen palveluun) 1. liitteessä, on oltava ympäristölupa. Lisäksi lupa on oltava toimintaan, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista tai eräistä naapuruussuhteista annetun lain(siirryt toiseen palveluun) tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta. Maataloustuotannossa ympäristölupa tarvitaan määrätyn eläinmäärän ylittäville eläinsuojille ja turkistarhoille.

Laihian kunnan tekninen lautakunta käsittelee lupa-asiat, jotka on ympäristönsuojelulain- ja asetuksen mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle määrätty.

Lisätietoa ja hakemuksia koskevat lomakkeet löydät ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta.(siirryt toiseen palveluun)

Yleinen ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen menettely, joka koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja. Ilmoitusmenettelyllä käsiteltävät toiminnot on lueteltu ympäristönsuojelulain liitteessä 4.  

Ilmoitus on tehtävä vähintään 120 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Lisätietoa ja ilmoituksia koskevat lomakkeet löydät ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta.(siirryt toiseen palveluun)