Siirry sisältöön

Maa-ainesluvat ja kotitarveotto

Maa-ainesten ottaminen pois kuljetettavaksi, paikallaan varastoitavaksi tai jalostettavaksi edellyttää maa-aineslain mukaista lupaa. Lupa ei ole tarpeen, jos aineksia otetaan omaa tavanomaista kotitarvekäyttöä varten asumiseen tai maa- ja metsätalouteen. Käytön tulee tällöin liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon. Kotitarvekäytöstä tulee kuitenkin ilmoittaa valvontaviranomaiselle mikäli maa-aineksia otetaan yli 500 kuutiota.

Maa-ainesten ottaminen

Maa-ainesten ottajan on aina varmistuttava siitä, että ottaminen ei aiheuta maiseman turmeltumista tai vahingollisia muutoksia luontoon tai ympäristöön. Mikäli ottaminen kohdistuu tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle, tulee lisäksi ottamiselle hakea aluehallintovirastolta vesilain mukaista lupaa. Kallion tai kivien louhintaan ja murskaukseen on oltava myös ympäristölupa, mikäli toiminta kestää kauemman kuin 49 päivää.  Samaa hanketta koskeva ympäristölupa ja maa-aineslain mukainen lupa käsitellään ja ratkaistaan pääsääntöisesti samalla päätöksellä, ellei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeettomana. Yhteistä lupaa voidaan hakea yhdellä lupahakemuksella.

Hakemuksia ja ilmoituksia koskevat lomakkeet löydät ympäristöhallinnon verkkopalvelusta.(siirryt toiseen palveluun)

Lupahakemukset ja ilmoitukset toimitetaan Laihian kunnan Tekniselle lautakunnalle, joka toimii kunnassa maa-aineslain tarkoittamana lupa- ja valvontaviranomaisena.