Siirry sisältöön

Rekisteröintimenettely

Ympäristönsuojelulain liitteessä 2 on lueteltu toiminnot, joista on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle rekisteröinti-ilmoitus. Tällaisia toimintoja ovat …

Ympäristönsuojelulain liitteessä 2 on lueteltu toiminnot, joista on tehtävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle rekisteröinti-ilmoitus. Tällaisia toimintoja ovat polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitokset, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat, asfalttiasemat, kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat, orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat ja kemialliset pesulat.

Rekisteröinti-ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 päivää ennen toiminnan aloittamista mikäli kyseessä on polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitos (keskisuuri energiantuotantolaitos) ja 60 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on muu rekisteröitävä toiminta.

Lisätietoa ja rekisteröinti-ilmoituksia koskevat lomakkeet löydät ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta.(siirryt toiseen palveluun)