Siirry sisältöön

Liittyminen

Kiinteistön liittämiseksi vesi- ja/tai viemäriverkostoon tulee olla yhteydessä vesihuoltoinsinööriin.

Tietoa rakentajalle

Kaava-alueen tonteilla liitosputket on tuotu valmiiksi tontin rajalle.

Talosulkuventtiili on valmiiksi asennettuna ja sen suojana on pystyssä 110 mm:n suojaputki. Vesijohto (40 mm) on sulkijan jälkeen nostettu maanpinnalle, josta voidaan tarvittaessa ottaa rakennusaikaista vettä.

Viemäri ja salaoja on yleensä 110 mm ja putken päässä on lauta pystyssä. Putkien liitoskorkeudet selviää vesihuoltoinsinöörin liitoslausunnosta.

Tien salaojaputkisto on mitoitettu johtamaan kiinteistöjen peruskuivatusvedet, ei sadevesiä, jotka suositellaan johdettavaksi tien ojapainanteeseen tai muualle sopivaan maastokohtaan (rajaoja yms.).

Vesihuoltolaitoksen osuus loppuu tontin rajalle ja tästä eteenpäin putkistojen rakentaminen tulee sisällyttää kiinteistön LVI-urakkaan.

Vesimittarin hankinta, asennus ja kunnossapitovastuu kuuluvat kiinteistön omistajalle.

Kunta lähettää vesi- ja viemäriliittymissopimukset allekirjoitettavaksi, kun rakennuslupa on myönnetty.

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen (kvv) rakentamisesta vastaa rakentajan nimeämä kvv-työnjohtaja, joka on nimettävä rakennuslupaa haettaessa.

Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot

Lisätietoja

Vesimittarin hankinta, asennus ja kunnossapitovastuu kuuluu kiinteistön omistajalle.