Siirry sisältöön

EPOELY/778/2024 – Ilmoitus kuulutuksesta

Metsähallitus ja Vattenfall ovat toimittaneet Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain mukaisen arviointiohjelman Korsnäsin merituulivoimapuiston sähkönsiirto mantereella. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.

Arviointiohjelma liitteineen julkaistaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivulla http://www.ymparisto.fi/korsnas-sahkonsiirto-mantere-YVA(siirryt toiseen palveluun) ja on nähtävillä 4.4. – 24.5.2024.

Paperiversio on nähtävillä myös Laihian kunnan teknisten palvelujen tiloissa, Laihiantie 39 (1. krs), 66400 Laihia (Huom! osoite).