Siirry sisältöön

Erillishakemukset

Jätehuoltomääräysten mukaisista jäteastioiden tyhjennysväleistä ja muista määräyksissä säädetyistä asioista voidaan poiketa ainoastaan jätehuoltoviranomaisen tai sen määräämän viranhaltijan päätöksellä.

Poikkeuslupaa on haettava kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselta. Lupaa ei voida myöntää, ellei jätehuoltoa ole muuten järjestetty määräysten mukaisesti.

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen:

Laihian kunta / jätehuolto, PL 13 (Laihiantie 50), 66401 Laihia

Tyhjennysvälin pidennys

  • Tällä hetkellä pisimmät mahdolliset anomuksesta myönnettävät tyhjennysvälit ovat energiajätteelle 4 kertaa vuodessa ja sekajätteelle 2 kertaa vuodessa. (1-2 henkilön taloudessa).
  • Jos kotitalous kierrättää tehokkaasti jätteensä ja astioiden täyttyminen on hidasta, heillä on myös mahdollisuus hakea tyhjennysvälin pidennystä.
  • Biojäteastian tyhjennykseen ei saa pidennystä.

Yhteiset keräysastiat

  • Kaikkien yhteiskeräykseen osallistuvien talouksien on allekirjoitettava hakemus omalta osaltaan.

Kompostointi-ilmoitus

  • Kompostorin tulee olla lämpöeristetty niin, että se toimii ympärivuotisesti.
  • Kompostorin tulee olla haittaeläimiltä suojattu eikä se saa aiheuttaa haittaa ympäristölle.
  • Kompostia ei saa sijoittaa 10 metriä lähemmäksi naapurin kaivoa eikä ilman naapurin suostumusta alle 4 metrin päähän tontin rajasta.
  • Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei ilmoitusta tarvitse tehdä.

Kaikki hakemukset voidaan evätä ja myös perua jo myönnetyt luvat, mikäli kiinteistöllä ilmenee jätelain tai kunnallisten jätehuoltomääräysten vastaista toimintaa jätteiden käsittelyssä.

Lisätietoja: