Siirry sisältöön

Jätehuoltomääräykset ja jätelaki

Kunnalliset jätehuoltomääräykset ohjaavat jätteen keräystä, lajittelua, kuljetusta, hyödyntämistä ja valvontaa.

Jätehuollon perustana on jätelaki(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun). Jätelain tavoitteena on jätteiden määrän ja haitallisuuden vähentäminen, uudelleenkäyttö, kierrätys sekä hyödyntäminen niin, että mahdollisimman vähän jätettä päätyisi kaatopaikalle.

Jätteet lajitellaan kolmeen pääryhmään: biojätteeseen, energiajätteeseen ja sekajätteeseen. Lisäksi erilleen lajitellaan kierrätettävät sekä vaaralliset jätteet. Jokaisella kiinteistöllä tulee olla keräilyastiat energia-, bio- ja sekajätteelle. Erikseen kerättäville muille jätelajeille on omat vastaanottopisteensä.

Ekopisteissä otetaan vastaan kotitalouksien ja kesä-, huvila- tai vastaavassa käytössä olevien kiinteistöjen hyötyjätteiden alle 0,1 m3 pieneriä. Ekopisteissä vastaanotetaan keräysmetallia, -lasia ja -paperia.

Hyötykäyttöasemalla otetaan vastaan laihialaisilta yksityisiltä kotitalouksilta: rakennusjätettä, puhdasta puuta, pahvia, lasia, metallia, sähkö- ja elektroniikkajätettä, huonekaluja, haravointijätettä, risuja/oksia ja vaarallisia aineita.

Jätehuoltomääräysten mukaisista jäteastioiden tyhjennysväleistä ja muista määräyksissä säädetyistä asioista voidaan poiketa ainoastaan jätehuoltoviranomaisen tai sen määräämän viranhaltijan päätöksellä. Poikkeuslupaa on haettava kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselta. Lupaa ei voida myöntää, ellei jätehuoltoa ole muuten järjestetty määräysten mukaisesti.

Apteekki ottaa vastaan veloituksetta vanhentuneet ja käyttämättä jääneet lääkkeet sekä elohopeakuumemittarit. Paristot ja pienakut eivät kuulu kunnan järjestämän jätehuollon piiriin. Niiden vastaanotto ja kierrätys on siirtynyt kauppaliikkeille. Niitä vastaanottaa myös Kuusakosken vastaanottopiste.