Siirry sisältöön

Kiinteistökohtaiset jäteastiat

Täältä löytyvät tiedot kiinteistökohtaisista jäteastioista ja niiden tyhjennysväleistä.

Omakotitalot ja 2-4 huoneiston kiinteistöt

Rivi- ja kerrostalot, joissa on huoneistoja 5 tai enemmän

Jäteastiat tulee tyhjentää aina tarvittaessa siten, ettei niistä aiheudu haittaa ympäristölle, kuitenkin vähintään seuraavasti:

Biojäteastia

  • omakotitalossa ja alle viiden huoneiston kiinteistössä: kerran kahdessa viikossa (ajalla 1.11.-31.3. neljän viikon välein).
  • viiden tai useamman huoneiston kiinteistössä: kerran viikossa.

Energiajäteastia: kerran kahdeksassa viikossa.

Sekajäteastia: kerran kahdeksassa viikossa.

Lasi- ja metallijätteen keräysastia: kerran 16 viikossa.

Edellä mainittuja tyhjennysvälejä voidaan pidentää vain jätehuoltoviranomaisen tai sen määräämän viranhaltijan päätöksellä.