Siirry sisältöön

Etsivä nuorisotyö

Matalan kynnyksen apua 15-29 vuotiaille Laihialaisille nuorille.

Etsivä nuorisotyö on tarkoitettu niille 15-29 -vuotiaille Laihialaisille nuorille, jotka tarvitsevat
apua elämänhallintaan sekä tulevaisuuden suunnitteluun. Palvelu on vapaaehtoista,
maksutonta ja luottamuksellista.


Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä
sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan,
itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään
koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja
nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön.


Etsivä nuorisotyö aloitetaan ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja
hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta. Etsivä nuorisotyö voidaan aloittaa myös muiden
viranomaisten luovuttamien tietojen perusteella.

Lue lisää etsivästä nuorisotyöstä(siirryt toiseen palveluun)
Ota yhteyttä etsivään nuorisotyöhön(siirryt toiseen palveluun)

Instagramissa @laihianetsivat

Facebookissa @Etsivä Nuorisotyö Laihia

Whatsapissa 0404836358 / 0404810812