Siirry sisältöön

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia vähentämällä lasten yksinoloa ja tarjoamalla turvalliset olosuhteet sekä aikuisen läsnäoloa ja ohjausta ennen koulupäivän alkua ja koulupäivän jälkeen.

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokkien oppilaille sekä 3.-9. vuosiluokkien oppilaille, joille on tehty perusopetuslain mukainen erityisen tuen päätös.

Toimintaa järjestetään koulujen työpäivinä arkisin klo 7.00–16.00 välisenä aikana. Toimintaa ei järjestetä iltaisin, viikonloppuisin eikä loma-aikoina.


Aamu- ja iltapäivätoiminnan tehtävänä on lapsen kokonaisvaltainen hyvinvoinnin edistäminen seuraavista näkökulmista:APIP-paikkaa voi hakea ympäri vuoden. Tässä linkki eDaisy palveluun.
(siirryt toiseen palveluun)

Sähköisen eDaisy-asioinnin kautta hoidetaan kaikki apip-toimintaan liittyvät hakemukset ja ilmoitukset. Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan aina Suomi.fi -palvelun kautta vahvalla tunnistautumisella (pankkitunnus tai mobiilivarmenne).

Apip-ryhmä perustetaan, jos toimintaan on tulossa vähintään yhdeksän lasta. 

Aamu- ja iltapäivätoimintapaikka myönnetään huoltajien todellisen tarpeen (opiskelu tai työ) perusteella. Toimintaan osallistumisaika tulee muodostua lapsen lukujärjestyksen ja vanhempien yhteen sovitettujen työ-/opiskeluaikojen mukaan. Päätöksen apip-paikasta tekee apulaisrehtori. Päätös tulee eDaisyn kautta kesäkuussa hakijan sähköpostiin.

Toimintamaksut lukuvuodelle 2023 – 2024:

Kevään hakemuksella tehty toiminta-ajan varaus on sitova ja kuukausittainen toimintamaksu määräytyy sen mukaan. Jos oppilaan tarve apip-toimintaan muuttuu keväällä varatusta, tulee huoltajan tehdä toiminta-ajan muutosilmoitus joko eDaisyn kautta tai Wilma-viestillä apulaisrehtorille. Tämän jälkeen tehdään tarvittaessa uusi maksupäätös. Elo- ja kesäkuun laskutus tapahtuu toteutuneiden päivien mukaan. 

Toimintamaksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos huoltajan toimeentuloedellytykset huomioon ottaen siihen on syytä. Maksualennusta/-vapautusta voi hakea apulaisrehtorilta erillisellä lomakkeella (löytyy kunnan sivuilta) liitteineen.

Irtisanoutuminen toiminnasta tulee tapahtua eDaisy-asioinnin kautta edellisen kuukauden aikana ja astuu voimaan seuraavan kuukauden alusta. Esim. jos lapsi halutaan irtisanoa toiminnasta maaliskuun alusta lukien, ilmoitus irtisanoutumisesta tulee tehdä viimeistään helmikuussa.

Lisätietoja antavat: Kirkonkylä/Rauhala: vs. apulaisrehtori Jonna Koskela, p. 050-406 9757, jonna.koskela@edu.laihia.fi, Perälä/Isokylä/Kylänpää/Hulmi: apulaisrehtori Sanna Schöning, p. 050-303 2500,  sanna.schoning@edu.laihia.fi

Aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen ja toiminta-ajan varaaminen eDaisyn kautta lukuvuodelle 2024 – 25