Siirry sisältöön

Kotihoidon tuki ja kuntalisä

Jos alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, huoltaja voi hakea Kelalta kotihoidon tukea. Kotihoidon tuen lisäksi kunta voi maksaa perheille kuntalisää. Laihialla on kuntalisäkokeilu ajalla 1.1.2024-31.12.2025.

Lasten kotihoidon tuki

Kelalta haettavan lasten kotihoidon tuen saamisen edellytyksenä on, että perheessä on alle 3-vuotias lapsi, jota ei hoideta kunnan järjestämässä päivähoidossa. Kotihoidon tukea maksetaan myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista, jotka hoidetaan samalla tavalla. Tuki voidaan myöntää heti vanhempainrahan päätyttyä. Sitä maksetaan, kunnes nuorin lapsi täyttää kolme vuotta tai siirtyy kunnan järjestämään varhaiskasvatuskeen tai perhe valitsee yksityisen hoidon tuen. Kotihoidon tukeen kuuluu myös Kelalta haettava hoitolisä, jonka saamiseen vaikuttavat perheen yhteenlasketut tulot.

Kuntalisä

Kotihoidon tuen kuntalisä maksetaan Laihialla tosiasiallisesti asuville perheille, jos­sa lapsen vanhempi tai muu huoltaja hoitaa perheen lapsen / lapset kotona ja

Kuntalisän määrä:

Hakemuksen liitteinä tulee olla

Lisätietoja: