Siirry sisältöön

Muiden tahojen järjestämät palvelut Laihialla

Kaikkia palveluja Laihian kunta ei tuota itse, vaan ne tuotetaan yhteistyössä muiden kanssa.

Elinkeinopalvelut Laihialla

Yrittäjyys

Elinkeinopolitiikan periaatteet

 • Kuntastrategian vision mukaisesti Laihia on vehreä ja turvallinen koti elämiseen ja yrittämiseen
 • Toimitaan aktiivisesti vuorovaikutuksessa yritysten ja yrittäjien kanssa
 • Kohdellaan yrityksiä tasapuolisesti
 • Noudatetaan kunnan hankinta- ja markkinointistrategioiden linjauksia

Kuntastrategian mukaiset elinkeinopolitiikan päämäärät

 • Laihiasta rakentuu kuva yrittäjäystävällisestä kunnasta
 • Saavutettavuuden kehittäminen
 • Liike- ja yritystilojen sekä yritystonttien lisääminen
 • Yritysten määrän lisääminen
 • Työpaikkaomavaraisuuden kasvu
 • Yrittäjäbarometrituloksen paraneminen

Yritystilat

Laihian kunta on aina valmis neuvottelemaan yritysten tarvitsemien tonttien ja tilojen järjestelyistä sekä yrityksen perustamisen osa-alueiden, kuten työvoiman saannin, varmistamisesta. Yhteyshenkilö, kunnanjohtaja Juha Rikala.

Etsitkö liiketiloja tai muussa kuin kunnan omistuksessa olevia teollisuustiloja?

Laihialla vapaita yritystiloja voi tiedustella

 • kunnan omistamat yritystilat; Kiinteistö Oy Laihian Vuokratalot, toimitusjohtaja Arto Sjöblom, puh. 050 5489 576
 • muut kunnassa olevat yritystoimintaan soveltuvat tilat; Vaasan Seudun Kehitys Oy, Yritysneuvoja Antti Alasaari, puh 044 5126 613

Edunvalvonta ja oikeusapu

Oikeusapu ja edunvalvontapalvelut hoidetaan Vaasan oikeusaputoimistossa (ajanvaraus).

Oikeusaputoimisto on oikeusministeriön hallinnonalalla toimiva virasto, jonka tehtävänä on oikeusapupalvelujen tarjoaminen sekä vuoden 2009 alusta lukien myös holhoustoimen yleisen edunvalvonnan järjestäminen.

Toimisto on avoinna maanantaista perjantaihin kello 8.00–16.15 ja palvelevat asiakkaitaan vain ajanvarauksella.

Oikeudellista neuvontaa ei anneta sähköpostitse.

Eläinlääkintähuolto, eläinsuojelu ja löytöeläimet

Eläinlääkäripalveluista Laihialla vastaa Vaasan kaupungin ympäristötoimi(siirryt toiseen palveluun)

Eläinsuojelu

Jos epäilet, että eläintä on kohdeltu kaltoin, ilmoita siitä valvontaeläinlääkärille, kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitavalle viranhaltijalle tai poliisille.

Eläimiä on suojeltava parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta ja eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua on edistettävä.

Eläinsuojelulaissa säädetään muun muassa eläimen pitopaikasta, ravinnosta, hoivasta, kohtelusta ja jalostuksesta. Eläinsuojelulain valvontaan osallistuvat kunta sekä valtion viranomaiset, kuten poliisi. Kiireellisessä tapauksessa saat poliisiin yhteyden soittamalla hätänumeroon 112.

Vaasassa valvontaeläinlääkäri hoitaa eläinsuojeluun liittyvät tehtävät. Vaasassa valvontaeläinlääkärin työpiste on ympäristöosastolla.

Löytöeläimet

Laihian kunnan alueella tavattu ja talteen otettu koira tai kissa tai muu vastaava pienikokoinen seura- ja harrastuseläin voidaan noutaa (joka päivä kello 8.00–20.00) tai sen voi toimittaa itse tarhalle (sopimuksen mukaan).

Yhteystiedot

Helena Hietanen, Suorttilantie 97, 66400 Laihia. puh. 040 963 4417

Kuluttajapalvelut

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) varmistaa, että markkinat toimivat mahdollisimman tehokkaasti ja reilusti kansantalouden ja kuluttajien eduksi.

Maaseutupalvelut

Laihian, Mustasaaren ja Vöyrin kunnat sekä Vaasan kaupunki muodostavat maaseutuhallinnon yhteistyöalueen, jonka isäntäkuntana on Vöyri.

Laihian kunnanvirastolla (1. krs) on maaseutupalvelujen toimipiste, jossa työskentelee maaseutusihteeri Esa Ala-Sihto, puh. 050 3203 131, esa.ala-sihto@vora.fi

Kunnanviraston siirtyessä väistötiloihin 5.8. alkaen maaseutusihteerin toimipiste siirtyy osoitteeseen Laihiantie 39, 2. krs.

Mela-asiamies

Mela-asiamies tavattavissa Laihian kunnanvirastolla sopimuksen mukaan, ota yhteyttä asiamies Miia Mannila, puh. 029 435 2661, miia.mannila@mela.fi tai jätä yhteydenottopyyntö asiamiehelle(siirryt toiseen palveluun).

Kunnanviraston siirtyessä 5.8. alkaen väistötiloihin tapaamiset Laihiantie 39 tai asiamiehen kanssa sovitussa paikassa.

Palo- ja pelastustoimi

Pohjanmaan hyvinvointialueella toimiva Pohjanmaan pelastuslaitos huolehtii alueen onnettomuuksien ehkäisystä, pelastustoiminnasta ja varautumisesta.

Sovittelutoiminta

Rikosasioiden sovittelu on maksuton palvelu, jossa rikoksesta epäilty ja rikoksen uhri voivat kohdata toisensa luottamuksellisesti puolueettoman sovittelijan välityksellä.

Sovittelussa käsitellään rikoksesta uhrille aiheutuneita henkisiä ja aineellisia haittoja sekä pyritään löytämään rikoksen osapuolia tyydyttävä ratkaisu haittojen hyvittämiseksi. Sovittelu voi kohdistua myös sellaisiin riita-asioihin, joissa ainakin yksi osapuoli on luonnollinen henkilö.

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies avustaa sinua esimerkiksi selvittämällä lainsäädännön sisältöä ja kertomalla viranomaisten käytännöistä. Sosiaaliasiamies myös ohjaa sinut oikealle viranomaiselle ja neuvoo, miten päätökseen haetaan muutosta.

Talous- ja velkaneuvonta

Ta­lous- ja vel­ka­neu­von­taa saa val­tion oi­keus­a­pu­toi­mis­tois­ta. Neu­von­ta on mak­su­ton­ta.

Terveyspalvelut / Pohjanmaan hyvinvointialue

Jos sinulla on kiireinen hoidon tarve, aloita kohdasta Päivystys(siirryt toiseen palveluun). Jos haluat apua hoidon tarpeen arviointiin, siirry sivulle päivystys ja hoitoon hakeutuminen(siirryt toiseen palveluun). Terveys- ja sairaanhoitopalveluiden alta löydät tietoa sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon palveluista.

Vuokra-asuminen

Asuntojen vuokra-asioissa avustaa Laihian vuokratalot.

Laihialla toimivia yhdistyksiä