Siirry sisältöön

Vaalit

Valtio ja kunnat toimivat edustuksellisen demokratian pohjalta. Kansalaiset valitsevat vapaissa vaaleissa Suomen tasavallan presidentin sekä edustajansa eduskuntaan, Euroopan parlamenttiin sekä kunnallisiin ja alueellisiin päätöksentekoelimiin.

Määritelmä “yleiset vaalit” tarkoittaa, että vaaleissa äänioikeus on yleinen eli se on kaikilla säädetyt edellytykset täyttävillä henkilöillä eikä ainoastaan jollakin erikseen määrätyllä ryhmällä.

Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit:

Vaalien lisäksi voidaan toimittaa myös yleiseen äänestysoikeuteen perustuvia neuvoa-antavia valtiollisia, hyvinvointialueen tai kunnan kansanäänestyksiä.

Oikeusministeriön vaalisivuille vaalit.fi(siirryt toiseen palveluun) on koottu kattavasti tietoa vaalien toimittamisesta ja tuloksista.

Seuraavat säännönmukaiset vaalit

2024 Europarlamenttivaalit: vaalipäivä 9.6.2024 ja ennakkoäänestys Suomessa 29.5.–4.6.2024.

2025 Alue- ja kuntavaalit 13.4.2025

2026 (Ei säännönmukaisia vaaleja)

2027 Eduskuntavaalit 18.4.2027