Siirry sisältöön

Europarlamenttivaalit 2024

Europarlamenttivaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 9.6.2024. Äänestyspaikat ovat avoinna vaalipäivänä klo 9–20. Ennakkoäänestys on 29.5.–4.6.2024.

Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentti (EP) on yksi Euroopan unionin lainsäädäntöelimistä. EU-kansalaiset valitsevat sen jäsenet suorilla vaaleilla, jotka järjestetään kaikissa jäsenvaltioissa joka viides vuosi. Europarlamenttivaalit toimitetaan siten, että kukin jäsenvaltio järjestää vaalit oman kansallisen lainsäädäntönsä puitteissa.

Euroopan parlamentilla on kolme päätehtävää:

  • parlamentti keskustelee EU:n lainsäädäntöaloitteista ja hyväksyy säädökset yhdessä neuvoston kanssa,
  • valvoo komissiota ja muita EU:n toimielimiä ja huolehtii siitä, että ne toimivat demokraattisesti ja
  • keskustelee EU:n talousarviosta ja hyväksyy sen yhdessä neuvoston kanssa.

Euroopan parlamentin jäsenmäärä on EU:n perussopimusten mukaisesti enintään 751. Kullakin jäsenvaltiolla voi olla enintään 96, mutta vähintään 6 jäsentä. Vaalikaudelle 2024–2029 tehdyn päätöksen mukaan Euroopan parlamentin jäsenmäärä on 720 ja Suomesta valittavien EP:n jäsenten määrä 15. Jäsenet järjestäytyvät poliittisten ryhmien mukaan, eivät kansallisuuksittain.

Kuka saa äänestää?

Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt

a) Suomen kansalainen asuinpaikkaan katsomatta, ja

b) muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka ei ole menettänyt vaalikelpoisuuttaan kotivaltiossaan ja on viimeistään 80. päivänä ennen vaalipäivää ilmoittautunut Digi- ja väestötietovirastolle otettavaksi Suomen äänioikeusrekisteriin ja
b1) jolla on kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää tai
b2) joka on EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen, joka asuu Suomessa.

Lisätietoja äänioikeudesta(siirryt toiseen palveluun)

Näin äänestät

Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä.

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla, mutta vaalipäivänä vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty ilmoituskorttiin.

Digi- ja väestötietovirasto toimittaa ilmoituskortin äänioikeutetulle joko postitse tai sähköiseen Suomi.fi Viestit -palveluun.

Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään äänestäessään äänestyspaikalla. Kuvallinen henkilöllisyystodistus riittää todistukseksi ennakkoäänestyspaikoilla eikä ilmoituskorttia tarvita, äänestäneet kuitataan koneellisesti.

Lue lisää äänestämisestä(siirryt toiseen palveluun)

Äänioikeutta ja ilmoituskorttia koskevissa kysymyksissä voi ottaa yhteyttä Digi- ja väestötietovirastoon puhelimitse 029 553 6370.

Ehdokkaat

Ehdokkaita europarlamenttivaaleissa voivat asettaa
1) puoluerekisterissä olevat puolueet sekä
2) äänioikeutettujen perustamat valitsijayhdistykset.

Kukin puolue voi asettaa enintään 20 ehdokasta. Puolueet voivat muodostaa keskenään vaaliliittoja.

Europarlamenttivaaleissa Suomi on yhtenä vaalipiirinä. Tämä tarkoittaa, että vaalien ehdokkaat ovat ehdokkaina koko maassa ja äänestäjä voi äänestää ketä ehdokasta tahansa.

Ehdokasasettelu vahvistetaan Helsingin vaalipiirilautakunnassa 10.5.2024.

Ehdokkaat julkaistaan Oikeusministeriön Tieto- ja tulospalvelussa(siirryt toiseen palveluun)

Ennakkoäänestys Laihialla 29.5.–4.6.

Laihian kunnanvirasto, valtuustosali (2. krs.), Laihiantie 50
29.–31.5. klo 10–18
1.–2.6. klo 10–15
3.–4.6. klo 10–18

Kotiäänestys ja laitosäänestys

Henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan.

Ilmoittaudu kotiäänestykseen viimeistään tiistaina 28.5.2024 klo 16.00 puhelimitse numeroon 06 4750 411 (arkisin 9.00–11.30, 12.30–15.00) tai kirjallisesti kotiäänestyslomakkeella kunnanviraston infossa.

Äänestyksen toimittamisesta laitoksissa ilmoitetaan laitoksille erikseen.

Vaalipäivän 9.6. äänestys Laihialla

Äänestää voi vain oman äänestysalueen äänestyspaikalla, aukioloaika klo 9–20. Äänestyspaikka on merkitty äänioikeusilmoitukseen.

1 Ylipää: Kylänpään koulu os. Iippomäentie 2
2 Perälä: Perälän koulu os. Peräläntie 1
3 Ratikylä: Laihian Nuorisoseura os. Iipposentie 3
4 Kirkonkylä: Kirkonkylän koulu os. Rudontie 15

Vaalien tulos

Vaalien alustava tulos selviää jo vaalipäivän iltana.

Vaalihuoneistojen sulkeuduttua kello 20 vaalitietojärjestelmään siirretty ennakkoäänestyksen tulos annetaan julkisuuteen. Sen jälkeen vaalitietojärjestelmään siirretään vaalilautakuntien alustavat laskelmat sitä mukaan kuin ne vaalipäivän iltana valmistuvat. Yleensä alustava tulos on kokonaisuudessaan selvillä viimeistään kello 23.

Europarlamenttivaalien tuloksen laskennan pääperiaate on, että ensimmäisessä vaiheessa äänet lasketaan kussakin vaalipiirilautakunnassa erikseen ja laskennan tulos ilmoitetaan Helsingin vaalipiirilautakunnalle, joka sitten laskennan toisessa vaiheessa yhdistää kaikkien vaalipiirien tulokset koko maan tulokseksi.

Europarlamenttivaalien tuloksen määräytymisessä käytetään ns. d’Hondt’in laskentamenetelmää.

Helsingin vaalipiirilautakunta vahvistaa vaalien koko tuloksen 12.6.2024 ja kirjoittaa valtakirjat valituille EP:n jäsenille.

Lisätietoja vaalien tuloksen laskennasta(siirryt toiseen palveluun)

Vaalin tulos julkaistaan Oikeusministeriön Tieto- ja tulospalvelussa(siirryt toiseen palveluun)