Siirry sisältöön

Hallinto-organisaatio

Laihian kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää 27-jäseninen valtuusto. Valtuusto päättää Laihian asioista sekä vastaa kunnan taloudesta ja toiminnasta. Kunnanvaltuusto nimittää kunnanhallituksen, joka johtaa kunnan hallintoa ja valmistelee valtuustossa käsiteltävät asiat.

Kunnassa on myös useita lautakuntia ja jaostoja. Ne valvovat ja ohjaavat tehtäväalueensa toimintaa.

Laihian kunnan organisaatio rakentuu hallintopalveluista, sivistyspalveluista, hyvinvointipalveluista sekä teknisistä palveluista.

Päätöksenteko etenee monivaiheisesti

Kunnan päätöksenteko on monivaiheista. Asioista päätetään usein erilaisissa kokouksissa.

Asioiden käsittely alkaa virkamiesvalmistelulla. Tämän jälkeen asiat siirtyvät kunnan luottamuselinten päätettäviksi lautakuntiin tai jaostoihin, kunnanhallitukseen ja valtuustoon. Valmisteltavaa asiaa koskevia lausuntoja pyydetään usein muiltakin viranomaisilta.

Suuri osa päätöksistä syntyy jo ennen valtuuston kokousta, sillä valtuusto on siirtänyt päätösvaltaansa joissakin asioissa kunnanhallitukselle, lautakunnille, jaostoille ja kunnan viranhaltijoille.

Päätöksenteko on julkista

Kunnan  päätöksenteko on julkista. Luottamuselinten kokousten jälkeen pöytäkirja julkaistaan internetissä Esityslistat ja pöytäkirjat(siirryt toiseen palveluun) –sivustolla. Pöytäkirjat ovat myös julkisesti nähtävillä siten, kuin ao. luottamuselin on päättänyt.

Valtuuston kokoukset ovat julkisia ja yleisölle avoimia. Kokoukset pidetään Laihian kunnanvirastossa osoitteessa Laihiantie 50. Voit myös katsoa valtuuston kokouksia suorana verkossa. Linkki lähetykseen julkaistaan kunnan kotisivuille ennen kokousta.

Kunnan  hallintoa ja päätöksentekoa koskevia määräyksiä on mm. kuntalaissa ja hallintolaissa sekä valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä. Kunnan kehittämistä ja toimintaa ohjaavat myös luottamuselinten hyväksymät strategiat ja ohjelmat.