Siirry sisältöön

Henkilöstöorganisaatio

Laihian kunnan henkilöstöorganisaatio jakaantuu hallintopalveluihin, sivistyspalveluihin, hyvinvointipalveluihin ja teknisiin palveluihin.

Henkilöstöorganisaatio vastaa asioiden valmistelusta, esittelystä ja päätösten täytäntöönpanosta sekä käytännön operatiivisesta toiminnasta. Viranhaltijoilla on itsenäistä päätösvaltaa sen mukaan kuin kunnan hallintosäännössä määrätään.

Kunnan palveluksessa on virka- ja työsopimussuhteista henkilöstöä. Palkatun henkilökunnan toimintaa johtaa kunnanjohtaja.

Kunnanjohtaja vastaa kunnanhallituksen toimialan toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa. Hallintopalveluita johtaa osastopäällikkönä hallinto- ja henkilöstöjohtaja. Sekä sivistys- että hyvinvointipalveluita johtaa osastopäällikkönä sivistysjohtaja. Teknisiä palveluita johtaa osastopäällikkönä tekninen johtaja.

Kunnan johtoryhmä 2024

Kunnan toimintojen yhteensovittamiseksi kunnassa toimii kunnanjohtajan nimeämä johtoryhmä. Lisäksi henkilöstö nimeää oman edustajan johtoryhmään.

Jäsenet
kunnanjohtaja Juha Rikala, puheenjohtaja
hallinto- ja henkilöstöjohtaja Kaija Metsänranta
talouspäällikkö Jaakko Keto
sivistysjohtaja Markku Laukkonen
tekninen johtaja Jari Mansikka-aho
hyvinvointipäällikkö Marikki Forell
henkilöstön edustaja Tarja Aikio