Siirry sisältöön

Kattiharjun tuulivoimapuiston laajennuksen osayleiskaava

Osayleiskaavan suunnittelualue sijaitsee Isonkyrön rajan tuntumassa noin 11 kilometriä Laihian keskustasta kaakkoon. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 245 hehtaaria ja sinne suunnitellaan sijoitettavan kaksi tuulivoimalaa. Suunniteltava laajennusalue täydentää Isonkyrön puolelle jo luvitettua 14 voimalan tuulivoimapuistoa.

Laihian kunta ilmoittaa MRL 63 §:n perusteella Kattiharjun tuulivoimapuiston laajennuksen osayleiskaavan vireilletulosta ja valmisteluvaiheen kuulemisesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä yleiskaavaluonnos pidetään MRL 62 § ja MRA 30 § tarkoittamassa mielessä julkisesti nähtävillä Laihian kunnan teknisten palveluiden tiloissa os. Laihiantie 39 (1. kerros) ajalla 17.4. – 22.5.2024.

Nähtävillä oleva kaava-aineisto seuraavasta linkistä

Hankkeen osalta järjestetään yleisötilaisuus keskiviikkona 8.5.2024 klo 17-18.30 Laihian Ylipään nuorisoseuralla (os. Tampereentie 1030). Kahvitus klo 16.30 alkaen. Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä Teamsin kautta:

Mielipiteet kaava-aineistosta on toimitettava ennen nähtävilläoloajan päättymistä kirjallisesti
kunnanhallitukselle osoitteella: Laihian kunta / Kirjaamo, PL 13 (Laihiantie 50), 66401 Laihia tai sähköpostilla laihian.kunta@laihia.fi , kuoreen merkintä / viestin otsikoksi ”Mielipide / Kattiharju”.

Suulliset mielipiteet tulee esittää maanmittausinsinööri Anna Annilalle puh. 0500 868 127.

Lisätietoja:

maanmittausinsinööri Anna Annila, anna.annila@laihia.fi, 0500 868 127
kaavakonsultti (Alusta Consulting Oy) Lauri Solin, lauri.solin@alustaconsulting.fi, 044 704 6281

17.4.2024 Kunnanhallitus