Siirry sisältöön

Hinnasto ja laskutus

Jätehuollon kustannukset katetaan jätehuoltomaksuilla.

Kunnanvaltuusto vahvistaa kulloinkin voimassa olevan jätetaksan, jossa määritellään

Lisäksi jätteenkuljetusyritys laskuttaa sopimuksen mukaisesti jäteastioiden tyhjennyksestä ja jätteen kuljetuksesta.

Ekomaksu

Jätelain mukaan kunnalla on oikeus periä järjestämästään jätehuollosta jätemaksu (=ekomaksu). Ekomaksulla ylläpidetään mm. ekopisteverkostoa, ongelmajätehuoltoa, hyötykäyttöasemaa ja neuvontapalveluja. Sillä katetaan myös jätehuollon toimistorutiineista, kehitystyöstä ja vanhan kaatopaikan jälkihoidosta aiheutuvat kulut.

Ekomaksun suuruus määräytyy 1.1. todetun väestörekisteritietojen mukaisen asunnon asukasmäärän mukaan. Kerros- ja rivitaloilla maksu on asuntokohtainen ja laskutus tapahtuu taloyhtiöiden kautta.

  • Asunnot, joissa asuu yksi henkilö: 26 €/ vuosi
  • Asunnot, joissa asuu kaksi henkilöä: 39 €/ vuosi
  • Asunnot, joissa asuu kolme henkilöä tai enemmän: 49 €/ vuosi
  • Kerros- ja rivitaloasunnot: 35 €/ vuosi/ asunto
  • Kesä-, huvila- tai vastaavassa käytössä olevat kiinteistöt: 50 % alennettu maksu

Ekomaksu on julkisoikeudellinen maksu, joka on ulosottokelpoinen ilman oikeuden päätöstä. Se peritään yhdessä erässä kerran vuodessa. Vain todistetusti käyttämättömiltä tiloilta sitä ei peritä. Maksu määrätään sille, joka on kiinteistön haltija/ omistaja.