Siirry sisältöön

Jätteiden vastaanotto

Kunnan tarjoamia jätteenkeräyspaikkoja ovat eri puolilla kuntaa sijaitsevat ekopisteet sekä hyötykäyttöasema Yrjäälässä.

Ekopisteet

Ekopisteissä otetaan vastaan kotitalouksien ja kesä-, huvila- tai vastaavassa käytössä olevien hyötyjätteiden alle 0,1 m3 pieneriä. Metalliset keräyspisteet ovat korvanneet vanhat muoviset keräysastiat.

Asuinalueiden ekopisteiden sijainnit

 • Hulmi, Hulmintien ja Kasarmintien risteyksessä
 • Asemanseutu, Kirstantien ja Jarrumiehentien risteyksessä
 • Kirkonkylän koulu, koulun piha-alueella
 • Ruto, Alapään ns:n piha-alueella
 • Laihiantie 43, entisen K-market Pirkan piha-alueella
 • Rauhalantie, Rauhalan koulua vastapäätä
 • Lappalaisentie, Ampujantien ja Lappalaisentien risteyksessä
 • Paukun grilli, grillin piha-alueella
 • Peräläntie 1, kunnan teknisen osaston varaston piha-alueen kyljessä
 • Jakkula, Jakkulan kylätalon piha-alueella, Jakkulantie 20
 • Kylänpään koulu, Iippomäentie 2
 • Jokikylän koulu, koulun piha-alueella
 • Lounaala, Lounaalantien varrella kylän yhteinen kokoontumispaikka

Ekopisteisiin vietävät jätteet

 • Keräysmetalli
  • pienet metalliset esineet ja työkalut, naulat ja ruuvit
  • säilykepurkit huuhdeltuina, metallikannet
  • pantittomat juomatölkit, pullonkorkit
  • puhdistetut alumiinivuoat, foliokannet
  • tuikkukynttilöiden kuoret, muut foliot
  • tyhjät ja paineettomat aerosolipullot
  • tyhjät ja kuivat maalipurkit
  • metalli- ja emalikattilat sekä astiat

Ei suuria metallipakkauksia, metalli- tai elektroniikkaromua. Ei isoja maalipurkkeja. Ei aerosolipurkkeja, joissa on vielä ponnekaasua jäljellä.

 • Keräyslasi
  • kaikenvärinen pakkauslasi
  • lasipullot ja -purkit

Ei ikkuna- tai peililasia. Ei lasiesineitä, joissa on metalliosia. Ei posliinia, keramiikkaa, kristallia tai kuumuutta kestävää lasia. Ei lämpölasia eikä lankavahvisteita lasia.

 • Keräyspaperi
  • sanoma- ja aikakauslehdet
  • mainokset, kirjekuoret, kopiopaperi
  • puhelin- ja tuoteluettelot
  • pehmeäkantiset kirjat (kovakantisista kannet energiajätteeseen)

Ei märkää tai likaista paperia. Ei pehmopaperia, lahjapaperia, alumiini- tai vahapaperia. Ei pahvia, kartonkia, tölkkejä tai muita pakkauksia.

Laita kuljetuksessa käyttämäsi muovipussi sille kuuluvaan roska-astiaan. Keräysastioiden ulkopuolelle ei saa jättää muita jätteitä.

Hyötykäyttöasema

Osoite: Rudontie 41, 66400 Laihia

Avoinna 1.4.-30.9. maanantaisin ja torstaisin klo 12-18.

HUOM! Suljettu poikkeuksellisesti ma 1.7.

Avoinna 1.10.-31.3. maanantaisin klo 12-18

Hyötykäyttöaseman hoitaja: Kari-Matti Raunio, puh. 040 8363 784

Hyötykäyttöasemalla otetaan vastaan laihialaisilta yksityisiltä kotitalouksilta (osa maksullisia):

 • rakennusjäte max 2 m3
 • puhdas puu
 • pahvi
 • lasi
 • metalli
 • SER –jäte
 • huonekalut
 • vaaralliset aineet
 • kierrätykseen kelpaamaton tekstiili
 • haravointijäte TOISTAISEKSI maankaatopaikalle (os. Ratikyläntie 265, aukioloaika sama kuin hyötykäyttöasemalla)
 • risut ja oksat TOISTAISEKSI maankaatopaikalle (os. Ratikyläntie 265, aukioloaika sama kuin hyötykäyttöasemalla)

Jakeet tulee lajitella etukäteen mahdollisimman hyvin.

HUOM! Asbestijätettä ei oteta vastaan (toimitettava Stormossenille).

Romuajoneuvot

Laki säätelee romuajoneuvojen ja hylättyjen ajoneuvojen siirtoa ja hävittämistä.

Romuajoneuvo siirtyy välittömästi Laihian kunnan omistukseen.

Muut ajoneuvot ovat lunastettavissa 30 päivän kuluessa kuuluttamispäivästä lukien, jonka jälkeen noutamatta jätettyjen ajoneuvojen omistusoikeus siirtyy Laihian kunnalle. Oikeus ajoneuvoon on noudettaessa selvitettävä ja siirtokustannukset maksettava ennen noutoa Laihian kunnalle.

Laihian kunta huolehtii kaduilta ja yleisiltä pysäköintialueilta hylättyjen ja kunnossapitoa haittaavien ajoneuvojen siirtämisestä. Valtion teillä siirrot järjestää ELY-keskus. Yksityisillä alueilla siirron järjestäminen kuuluu maanomistajalle tai sen haltijalle/edustajalle. Liikennettä haittaavat ajoneuvot siirretään poliisin toimesta.

Romuajoneuvojen siirto

Kunta on velvollinen huolehtimaan romuajoneuvon siirtämisestä alueellaan, jos romuajoneuvon haltija laiminlyö jätelain mukaisen velvollisuutensa toimittaa ajoneuvo asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Yksityiseltä piha-alueelta, varastoalueelta tai muulta yksityiseen käyttöön tarkoitetulta erityiseltä alueelta kunta kuitenkin siirtää romuajoneuvon vain yksityisen alueen haltijan perustellusta ja kirjallisesta pyynnöstä. Romuajoneuvo siirtyy välittömästi Laihian kunnan omistukseen.

Hylätyn ajoneuvon siirto

Laihian kunta huolehtii siirrosta alueellaan myös, jos ajoneuvon arvon, kunnon ja muiden ulkoisesti havaittavien seikkojen perusteella on ilmeistä, että ajoneuvo on hylätty.

Korvaus siirtokustannuksista

Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen korvaamaan viranomaiselle ajoneuvon siirtojärjestelyistä, siirtämisestä, säilyttämisestä ja hallinnoinnista aiheutuneet kustannukset.

Romuajoneuvoilmoitus

Hylätyn ajoneuvon tai romuajoneuvon siirtämiseksi yksityiseltä alueelta voidaan tehdä virka-apupyyntö kunnan tekniselle osastolle.

Ilmoituksesta tulee selvitä ajoneuvon tarkka sijainti, auton merkki, väri, rekisterinumero ja tieto kuinka kauan auto on seissyt paikalla. Ilmoituksia ottaa vastaan tekninen osasto.

Taloyhtiöiden isännöitsijät ja yksityistiekuntien puheenjohtajat voivat tilata maksullisen hylätyn ajoneuvon siirron. Tilaus pitää tehdä kirjallisesti.

Lisätietoja: