Siirry sisältöön

Yksityisen hoidon tuki ja palveluseteli

Kelalta voit saada yksityisen hoidon tukea, jos lastasi hoitaa palkattu hoitaja tai yksityinen varhaiskasvatuksen tuottaja. Laihialla on käytössä palveluseteli, jota voi hakea kunnan hyväksymän palvelusetelituottajan tarjoamaan varhaiskasvatukseen sääntökirjan mukaisesti.

Yksityisen hoidon tuki

Jos lastasi hoitaa palkattu hoitaja tai yksityinen varhaiskasvatuksen tuottaja, voit saada Kelalta yksityisen hoidon tukea. Tukea ei saa, jos lapsi on kunnan varhaiskasvatuksessa.

Palveluseteli

Laihian kunnassa otettiin käyttöön varhaiskasvatuksen tulosidonnainen palveluseteli 1.8.2019 lukien. Palveluseteli voidaan myöntää Laihian kunnassa asuvan lapsen varhaiskasvatuksen järjestämiseksi yksityisessä päiväkodissa, jonka Laihian kunta hyväksyy palvelusetelituottajaksi. Palveluseteli on vaihtoehto kunnalliselle varhaiskasvatukselle. Perhe ei voi saada palvelusetelin kanssa samanaikaisesti Kelan maksamaa lasten kotihoidon tukea, yksityisen hoidon tukea tai kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa. Palvelusetelin sääntökirja on laadittu Laihian kunnan, palveluntuottajan ja asiakkaan ohjeeksi varhaiskasvatuksen palvelusetelijärjestelmään. Sääntökirja on hyväksytty sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunnassa 11.12.2018 § 133.

Palvelusetelipäiväkotien toimintaa säätelevät ja ohjaavat samat lait, asetukset ja määräykset kuin kunnan omaa varhaiskasvatustoimintaa. Lisäksi palvelusetelipäiväkoteja valvotaan kunnan varhaiskasvatuksen toimesta. Palvelusetelilakia sovelletaan yksityisiltä palveluntuottajilta hankittavista sosiaali- ja terveyspalveluista.

Miten toimia palvelusetelipäiväkotiin hakiessa?

Muuta huomioitavaa

Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, tällöin lapselle osoitetaan kunnallinen varhaiskasvatuspaikka.
Loma-aikojen hoidon järjestää yksityinen päiväkoti itse tai yhteistyössä muiden yksityisten päiväkotien kanssa.
Mikäli lapselle myönnetty yksityinen varhaiskasvatuspaikka otetaan vastaan, asiakas hyväksyy samalla palvelusetelin sekä sitä koskevat käytännöt.

Hakeminen yksityiseen palvelusetelipäiväkotiin

Palveluseteliä haetaan sähköisen eDaisy-asioinnin(siirryt toiseen palveluun) kautta, kun perhe on hakenut ja saanut varmistuksen saamastaan varhaiskasvatuspaikasta yksityisessä päiväkodissa. Jokaiselle lapselle täytetään oma palvelusetelihakemus.
Palveluseteliä tulee hakea neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. Mikäli hoidontarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai opiskelusta, vähimmäisjärjestelyaika on kaksi viikkoa.
Palveluseteliä ei voi hakea takautuvasti.

Mikäli tiedossanne on jokin muu yksityistä päiväkotipalvelua tuottava yritys, jonka palveluista olette kiinnostuneet, yritys voi jättää hakemuksen Laihian kunnalle halukkuudestaan palvelusetelintuottajaksi. Haku on jatkuva.

Yksityisen palveluntarjoajan hakemus varhaiskasvatuksen palvelutuottajaksi (PDF)(siirryt toiseen palveluun)

Lisätietoja: