Siirry sisältöön

Avustukset ja stipendit

Avustuksia myönnetään ensisijaisesti laihialaisille hakijoille Laihian kunnan alueella tapahtuvaan toimintaan. Toiminnan on oltava kaikille avointa. Tarkemmat hakukriteerit löydät erillisistä myöntöperiaatteista.

Kulttuuriavustukset

Toiminta-avustukset kulttuurialan yhdistyksille ja yhteisöille

Toiminta-avustusta myönnetään rekisteröidyille yhdistyksille tai yhteisöille, joka harjoittavat kulttuuritoimintaa, tuottavat yleisölle avoimia kulttuuripalveluja, edistävät kotiseututyötä tai vaalivat paikallista kulttuuriperintöä.

Avustus on tarkoitettu toiminnan mahdollistamiseen. Myöntöperusteina käytetään toiminnan laajuutta (jäsenmäärä) ja kunnan kulttuuritarjonnan monimuotoisuuden edistämistä. Avustusta voidaan myöntää myös toimijan omistaman kulttuurihistoriallisen rakennuksen kuluihin. Hyväksyttäviä kuluja ovat lämmitys-, sähkö-, vesi/jätevesi-, vakuutus- ja välttämättömät korjauskustannukset.

Kohdeavustukset kulttuuritoimijoille

Yhdistykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt voivat hakea kohdeavustuksia kertaluonteisiin kulttuurihankkeisiin, luovien alojen sisällön tuottamiseen (esim. kirja, elokuva, konsertti) ja kulttuuritoimintaa palvelevan arvokkaan välineistön hankkimiseen. Käyttötarkoitusta ei voi muuttaa jälkikäteen.

Kohdeavustuksia EI myönnetä

 • kohteisiin, joihin hakija saa muualta avustusta
 • yksittäisen kuntalaisen henkilökohtaisen harrastuksen tai koulutuksen tukemiseen
 • poliittiseen toimintaan
 • ryhmille, joiden toiminta katsotaan kunnan toimesta järjestetyksi toiminnaksi
 • rakennushankkeisiin
 • yksittäisiin mainoskuluihin
 • yritystoimintaan

Kulttuuritoimen toiminta- ja kohdeavustuksista päättää hyvinvointilautakunta talousarvion puitteissa.

HAKUOHJEET

Yleiset hakukriteerit ja hakemukseen tarvittavat liitteet on lueteltu Myöntöperiaatteet-dokumentissa (alla).

Lähetä hakemus liitteineen osoitteeseen laihian.kunta@laihia.fi tai toimita paperiversio kunnan infopisteeseen määräaikaan mennessä. Hakulomake(siirryt toiseen palveluun) on avoinna täytettäväksi ainoastaan hakuaikana.

Liikunta- ja nuorisoavustukset

Toiminta-avustukset

Toiminta-avustus on tarkoitettu seuran/ yhdistyksen toiminnan mahdollistamiseen. Avustuksista päättää hyvinvointilautakunta talousarvion puitteissa. Hakuaika: vuosittain maalis-huhtikuussa.

Avustussummaa jaettaessa huomioidaan avustusohjeistuksen lisäksi seuraavat ja hakemuksessa esitettävät osa-alueet:

Jäsenmäärä ja toimintakulut

 • Varsinaisten jäsenten määrä
 •  Alle 20-vuotiaiden jäsenten määrä
 • Varsinaisen toiminnan kokonaismenot yhteensä (mahdollisia poistoja ja lainojen korkoja ei huomioida).

Toiminnan laajuus, säännöllisyys ja ympärivuotisuus

 • Säännöllisesti toimivien liikuntaryhmien määrä ja ryhmän koko sekä kokoontumiskerrat vuodessa
 • Toimintaan säännöllisesti osallistuneiden alle 20-vuotiaiden määrä
 • Aktiivisiin toimijoihin ei lasketa kertaluonteisia tapahtumakävijöitä Kohdeavustukset liikunta- ja nuorisoyhdistyksille sekä toimijoille

Kohdeavustukset liikunta- ja nuorisoyhdistyksille sekä toimijoille

Harkinnanvaraista kohdeavustusta myönnetään kertaluonteiseen kyseisenä vuonna avustettavaan toimintaan laihialaisille liikunta-, nuorisotoimintaa tuottaville järjestöille, yhdistyksille, järjestöjen ja yhdistysten jaostoille, yksityishenkilöille ja rekisteröimättömille toimintaryhmille. Avustuksista päättää hyvinvointilautakunta talousarvion puitteissa. Käyttötarkoitusta ei voi muuttaa jälkikäteen. Hakuaika: vuosittain maalis-huhtikuussa

Harkinnanvaraisia avustuksia myönnetään:

 • Määrärahan ja myöntöperiaatteiden puitteissa kilpailujen järjestämiskustannuksiin, valmentaja- ja ohjaajakoulutuksiin, kuljetuskustannuksiin sekä ohjaus- ja toimitsijakuluihin
 • Tapahtumiin ja vastaaviin
 • Harrastustoimintaa palvelevan kaluston hankkimiskustannuksiin

Harkinnanvaraista avustusta EI myönnetä:

 • Kohteisiin, joihin hakija saa muualta avustusta
 • Yksittäisen kuntalaisen henkilökohtaisen harrastuksen tai koulutuksen tukemiseen
 • Poliittiseen toimintaan
 • Ryhmille, joiden toiminta katsotaan kunnan toimesta järjestetyksi toiminnaksi
 • Rakennushankkeisiin
 • Yksittäisiin mainoskuluihin
 • Yritystoimintaan

Stipendit ja muu palkitseminen

Laihialla toimivilta järjestöiltä ja yhteisöiltä odotetaan perusteltuja ehdotuksia vuoden stipendien saajista. Myös ehdotukset ulkopaikkakuntien seuroja edustavien Laihialla asuvien urheilijoiden palkitsemisesta otetaan huomioon.

 • Vuoden Urheilija
 • Kunnon Kuntalainen
 • Ryhtinuoret (laihialainen 15-20-vuotias tyttö ja 15-20-vuotias poika)
 • Esimerkillinen nuori
 • Vuoden Veteraaniurheilija

HUOM! Yllä oleva sähköinen lomake ei välity suojatussa yhteydessä. Mikäli et halua lähettää tietoja avoimessa verkossa – täytä lomake ja tulosta se vaikkapa pdf-​muotoon ja lähetä turvapostilla tai toimita kunnan asiointipisteeseen.