Siirry sisältöön

Vaikuttamistoimielimet

Kunnassa toimii kolme kuntalain mukaista vaikuttamistoimielintä.

Vaikuttamistoimielimet ovat edustamansa väestöryhmän vaikuttamis-​ ja kuulemiskanavia. Kuntalaki edellyttää, että kunnanhallituksen on asetettava nuorten osallistumis-​ ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, ikääntyneen väestön osallistumis-​ ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto sekä vammaisten henkilöiden osallistumis-​ ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vammaisneuvosto.

Ikäihmisten neuvosto

Ikäihmisten neuvosto on kunnan, sen alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen ja eläkeläisten yhteistyöelin, jonka tarkoituksena on toimia vaikuttamis-, tiedottamis- ja yhteistyöelimenä ikääntyneiden, viranomaisten, päätöksentekijöiden ja muiden yhteistyötahojen välillä. Neuvosto tukee ja edistää ikääntyneiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja selviytymistä eri toiminnoissa seuraamalla kunnan eri hallintokuntien toimia ja päätöksentekoa ja vaikuttamalla niihin.

Kokoonpano
Päivi Miskala, kunnan edustaja (varajäsen Sauli Tuomela)
Heikki Mäkinen, hyvinvointilautakunnan edustaja (varajäsen Ritva Lämpsä)
Kaija Ylitalo, Eläkeliitto Laihian yhdistys ry (varajäsen Hannu Joutsela)
Päivi Kallio, Laihian Eläkeläiset ry (varajäsen Jouko Ranta)
Vuokko Rintala, Laihian Eläkkeensaajat ry (varajäsen Tarja-Riitta Lehto)
Riitta Keto, Laihian kansalliset seniorit ry (varajäsen Hanna Ala)
Irma Kuusisto, Laihian Kristilliset eläkeläiset ry (varajäsen Raija Viljanmaa)
hyvinvointipäällikkö, viranhaltijaedustaja (varajäsen kunnanjohtaja)

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto tukee ja edistää vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia kunnassa. Vammaisneuvoston tehtävänä on muun muassa edistää ja seurata kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta.

Kokoonpano
Sauli Tuomela, kunnan edustaja (varajäsen Päivi Miskala)
Ritva Lämpsä, hyvinvointilautakunnan edustaja (varajäsen Heikki Mäkinen)
Asko Koivisto, Kyrönmaan Sydänyhdistys (varajäsen Juha Kotilainen)
Jan-Erik Nikkola, Kyrönmaan Selkäyhdistys (varajäsen Sinikka Uusi-Viitala)
Tuula Mäkelä, Kyrönmaa reumayhdistys ry (varajäsen Anna-Maija Haaramo)
Pirjo Tuomisto, Laihian Invalidit ry (varajäsen Hanna Lähdesmäki)
Maria Hahl, Laihian Kehitysvammaisten tuki ry (varajäsen Merja Hyöty)
Pertti Vieri, Vaasan seudun diabeetikot ry (varajäsen Ilona Vieri)
hyvinvointipäällikkö, viranhaltijaedustaja (varajäsen kunnanjohtaja)

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto toimii nuorten äänitorvena ja vie ideoita/toivomuksia eteenpäin kunnan päättäjille. Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta. Nuorisovaltuuston edustajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kunnanvaltuustossa sekä hyvinvointi-, sivistys- ja teknisessä lautakunnassa.

Kokoonpano 2023 – 2024
Vilina Hagelberg
Juho Kataja
Lenni Klemetti
Minttu Koskinen
Sanni Lapiolahti
Eliina Lehtimäki
Erika Leppihalme
Inka Marttila
Tuomas Marttila
Emilia Myllymäki
Jenni Peltokoski
Anton Plukka
Sara Rehula
Netta Salovaara
Ville Seppi

Vaikuttamistoimielinten muistiot