Siirry sisältöön

Avustukset

Kunta avustaa erilaisten yhteisöjen toimintaa avustuksilla. Useimmilla avustuksilla on määräaikansa jolloin niitä voidaan hakea, avustuksien hakuajoista ilmoitetaan kunnan kotisivuilla.

Avustus nuorten kesätyöllistämiseen yrityksille / yhdistyksille

Nuorten kesätyöllistämistuki yrityksille ja yhteisöille / Säännöt 2023

 1. Kenelle?
  Laihialaisille yrityksille ja yhteisöille vuonna 2004-2008 syntyneen nuoren työllistämiseen.
 2. Tuen myöntämisen ehdot
 • Yritys / yhdistys ei saa muualta tukea kesätyöpaikkaan
 • Sama henkilö saa kunnalta tukea vain yhden kerran kesän aikana
 • Työsuhteen kesto 1-4 viikkoa
 • Nuoren kanssa on tehtävä kirjallinen työsopimus
 • Työnantaja maksaa työntekijälle voimassa olevan työehtosopimuksen mukaista palkkaa
 • Työtehtävät kokopäivätoimisia (väh. 30,0 h/vko)
 1. Tuen suuruus on porrastettu työsuhteen keston mukaan seuraavasti:
 • 1 viikko / 100 €
 • 2 viikkoa / 200 €
 • 3 viikkoa / 300 €
 • 4 viikkoa / 400 €
 1. Tuen hakeminen
  Tukea haetaan Laihian kunnalta 31.5.2024 mennessä. Tuki myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksessä. Hakemukset toimitetaan kunnan info/palvelupisteeseen tai postitse 31.5.2024 mennessä osoitteella: Laihian kunta / Kirjaamo, PL 13, 66401 Laihia tai sähköpostilla: laihian.kunta@laihia.fi, otsikko: Kesätyöllistämistuki 2024
 2. Tuen maksaminen
  Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen palkka/tilitodistuksen mukaan, tilityksen perusteella. Tuki on haettava maksuun viimeistään 31.8.2024.

Lisätietoja

Korjaus- ja energia-avustus (Ara)

Ara myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaa ja valvoo ara-asuntokannan käyttöä.

Tilapäislainat yhdistysten hankerahoitukseen

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan väliaikaisrahoitusmallin yhdistysten Leader -hankerahoituksille.

Yksityistieavustukset

Kunta avustaa yksityisteiden kunnossapitoa. Avustuskelpoiset tiekunnat voivat hakea avustusta vuosittain. Ilmoitus hakumenettelystä julkaistaan kunnan ilmoitustaululla ja paikallislehdessä.

Avustusta annetaan vain pysyvän asutuksen käyttämälle tieosuudelle ja vain pysyvälle asutukselle välttämättömiä läpikulkuliikenteen teitä avustetaan. Pelkästään maa- tai metsätalouskäytössä olevia teitä ei avusteta.

Avustuksien hakuajasta ilmoitetaan kotisivuilla ja paikallislehdessä.

Tiet ja kadut

Muut avustukset

ELY-keskus: Valtionavustukset yksityistien parantamiseksi

Valtionavustuskelpoisille yksityisteille voidaan myöntää harkinnanvaraisesti valtionavustusta. Avustusta voi hakea tien tiekunta. Sitä myönnetään pääasiassa tien vaurioiden ja rakenteiden korjaamiseen. ELY-keskus arvioi hankkeen kiireellisyyden ja vaikuttavuuden. Avustuksesta päättää ELY-keskus, jonka alueella tie tai suurin osa siitä sijaitsee. Hakemukset käsitellään keskitetysti Pirkanmaan ELY-keskuksessa.